Pomiechówek – wycieczki

Wzdłuż Wkry – projekt

Weekendy tematyczne

Rękodzieło

Home

Nazywam się Danuta Bolek. Z WYKSZTAŁCENIA I ZAMIŁOWANIA JESTEM ANIMATOREM KULTURY.
Podstawowe obszary mojego zainteresowania i działania to TURYSTYKA KULTUROWA oraz KRAJOZNAWSTWO związane z MAZOWSZEM, a szczególnie wszystkie zagadnienia dotyczące rzeki WKRY i tego co się wokół niej znajduje. Podróżowanie wzdłuż Wkry stało się moją pasją. Wszystkie prezentowane miejsca odwiedzam osobiście. Fotografuję, opisuję, czasem filmuję, szukam  informacji. Okazuje się, że jakby zapomniana, mało znana część północnego Mazowsza, przez którą przepływa Wkra, jest kopalnią perełek architektury, przyrodniczych osobliwości, ciekawostek i zachwycających krajobrazów. Szczególnym miejscem jest dla mnie leżąca wzdłuż końcowego odcinka Wkry gmina POMIECHÓWEK, gdzie mieszkam od urodzenia. Zbieram i gromadzę informacje o gminie, dotyczące jej historii, przyrody, a także aktualne dane i ciekawostki. Bardzo dobrze znam teren gminy, wszystkie jej atrakcje, zabytki, niesamowitą przyrodę. Dzięki zgromadzonej wiedzy, mogę być przewodnikiem po Gminie Pomiechówek i jej okolicy.